Strona Główna | Kurs Javy | Galeria Apletów | Algorytmy | Państwa, miasta(gra)

INNE DZIAŁY
Co to jest java?

KURS
Dla początkujących

Kurs Javy

  Dla początkujących

  • Wstęp do programowania.

  Kilka słów o javie

  • Wyjaśnienie czym jest Java, skąd się ten język wziął, jego główne cechy. Są także omówione nowości jakie wniosła najnowsza wersja tego języka.

  Java a C++

  • Skrótowe zestawienie języków Javy i C++.

  Początki w javie

  • Omówienie składni języka javy, a także program Hello world

  Pierwszy aplet

  • Przykład najprostszego apletu, omówienie metod dziedziczonych po klasie Applet: init, start, paint, stop, destroy. Wyświetlenie apletu na stronie www.

  Pierwszy program

  • Przykład najprostszego programu, właściwie to samo co w przykładzie apletu, czyli omówienie metod dziedziczonych po klasie Frame: init, start, paint, stop, destroy. Są także omówione metody setSize, setTitle i setVisible.

  Aplet w jBulderze

  • Omówienie krok po kroku w jaki sposób można tworzyć aplety w programie Borland JBujlder 2005.

  Obsługa grafiki

  • Objaśnienie metod klasy Graphics.

  Wielowątkowość

  • Pisanie programów wielowątkowych. Implementowanie interfejsu Thread. Metoda sleep.

  Klasa String

  • Omówienie klasy String, oraz wybranych konstruktorów tej klasy. Przedstawienie metod służących do operowania na ciągach znaków.

  Klasa Random

  • Czyli generowanie liczb pseudolosowych, a dlaczego pseudo? Przeczytaj kurs a się wszystkiego dowiesz.

  Timer

  • Omówienie klas Timer i TimerTask, ich metod i wszystkiego co się z nimi wiążę.

  Klasa Math

  • Kurs o klasie Math, jej metodach i stałych.

  Zdarzenia myszy

  • Obsługa zdarzeń generowanych przez mysz, czyli o metodach interfejsu MouseListener i o klasie MouseEvent.

  Zdarzenia klawiatury

  • Obsługa zdarzeń generowanych przez klawiaturę, czyli o metodach interfejsu KeyListener i o klasie KeyEvent.

  Komponenty AWT

  • W skład komponentów AWT wchodzą m.in. przyciski, pola wyboru, pola rozwijane, itp.

  Komponenty Swing

  • Są to bardziej rozbudowane wersje komponentów AWT. Ponadto są jeszcze nowe komponenty takie jak drzewa i tabele.


Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by MarioX